Іванюта, П. (2015). Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 49-57. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/834