Свірський, В. (2015). Трансформація світової валютної системи в посткризовий період. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 65-70. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/836