Лежнюк, П. Д., & Мірошник, О. О. (2015). Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 71–79. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/837