Козіна, М. О. (2015). Метод перевірки автентичності інформації, що передається стеганографічним каналом зв’язку. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 117–121. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/843