Благодир, Л. М. (2014). Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), 56–62. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/861