Ракитянська, Г. Б. (2014). Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), 99–107. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/867