Ящолт, А., Присяжнюк, Ю., & Костик, В. (1). МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОД РІЧОК ЗАСОБАМИ ГЕОСТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМКУ ЇХ ТЕЧІЇ, ЗВИВИСТОСТІ ТА ТОПОЛОГІЇ ПРИТОК. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 83-90. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/889