Монашненко, А. (1). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 110-113. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/917