КВЄТНИЙ, Р. Н.; БУНЯК, Ю. А. Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту, n. 2, p. 20-22, 12 nov. 2010.