ЯЩОЛТ, А.; ПРИСЯЖНЮК, Ю.; КОСТИК, В. МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОД РІЧОК ЗАСОБАМИ ГЕОСТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМКУ ЇХ ТЕЧІЇ, ЗВИВИСТОСТІ ТА ТОПОЛОГІЇ ПРИТОК. Вісник Вінницького політехнічного інституту, n. 5, p. 83-90, 11.