Рисухін, В. В., Ю. В. Носачова, і М. Д. Гомеля. 2010. ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З ВОД З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЇХ РЕАГЕНТНОМУ ПОМ’ЯКШЕННІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 (Листопад), 16-19. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1232.