Квєтний, Р. Н., і Ю. А. Буняк. 2010. Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2 (Листопад), 20-22. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/156.