Осадчук, В. С., О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, і СелецькаO. O. 2010. ВОЛЬТ-АМПЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТНОГО ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З АКТИВНИМ ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1 (Листопад), 92-97. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1733.