Постернак, І., і С. Постернак. 2017. ВПЛИВ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КРОКВ І ДОВЖИНИ БАНТИНИ НА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1 (Березень), 28-35. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2006.