Березюк, О., і Л. Березюк. 2017. ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1 (Березень), 36-39. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2007.