Ковров, О. С., і Д. В. Кулікова. 2020. «ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УСЕРЕДНЮВАЧІВ В ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 3 (Червень):13-21. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-150-3-13-21.