Монашненко, А. 1. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4 (1), 110-13. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/917.