Айстраханов, Д. 1. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 (1), 136-40. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/945.