Дудикевич, А., Кардаш, А. і Левицька, С. (1) ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), с. 96-100. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1112 (Accessed: 21Листопад2019).