Рисухін, В. В., Носачова, Ю. В. і Гомеля, М. Д. (2010) ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З ВОД З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЇХ РЕАГЕНТНОМУ ПОМ’ЯКШЕННІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), с. 16-19. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1232 (Accessed: 20Жовтень2020).