Квєтний, Р. Н. і Буняк, Ю. А. (2010) Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), с. 20-22. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/156 (Accessed: 7Червень2020).