Капустян, В. О. і Когут, О. П. (2010) ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 113-117. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1737 (Accessed: 31Травень2020).