Капустян, В. О. і Когут, О. П. (2010) «ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 113–117. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1737 (дата звернення: 8Грудень2023).