Постернак, І. і Постернак, С. (2017) ВПЛИВ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КРОКВ І ДОВЖИНИ БАНТИНИ НА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 28-35. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2006 (Accessed: 22Жовтень2020).