Березюк, О. і Березюк, Л. (2017) ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 36-39. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2007 (Accessed: 16Липень2019).