Заюков, І. В. (2017) «ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), с. 31–37. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2112 (дата звернення: 6Грудень2023).