Мокін, В. Б., Мокін, О. Б., Мокін, Б. І., Довгополюк, С. О. і Чернова, І. О. (2018) «ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), с. 111–121. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2156 (дата звернення: 3Грудень2023).