Ковров, О. С. і Кулікова, Д. В. (2020) «ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УСЕРЕДНЮВАЧІВ В ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), с. 13–21. doi: 10.31649/1997-9266-2020-150-3-13-21.