Білинський, Й. Й., Книш, Б. П. і Новицький , Д. В. . (2021) «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 7–13. doi: 10.31649/1997-9266-2021-154-1-7-13.