Безвесільна, О. М., Киричук, Ю. В. . і Назаренко, Н. М. . (2021) «МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), с. 21–28. doi: 10.31649/1997-9266-2021-154-1-21-28.