Мирончук, О. Ю., Шпилька, О. О., Струков, Д. Д., Петровський, А. А. і Герасименко, А. О. (2021) «ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО КАНАЛУ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З ТЕХНОЛОГІЄЮ OFDM», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), с. 99–104. doi: 10.31649/1997-9266-2021-157-4-99-104.