Мокін, Б. І. і Маримончик, Ю. В. (2010) Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), с. 26-31. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/50 (Accessed: 5Червень2020).