Благодир, Л. М. (2014) «Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), с. 56–62. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/861 (дата звернення: 10Грудень2023).