Ракитянська, Г. Б. (2014) «Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення», Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), с. 99–107. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/867 (дата звернення: 10Грудень2023).