Монашненко, А. (1) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), с. 110-113. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/917 (Accessed: 25Жовтень2020).