[1]
А. Дудикевич, А. Кардаш, і С. Левицька, ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 96-100, 1.