[1]
В. В. Рисухін, Ю. В. Носачова, і М. Д. Гомеля, ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З ВОД З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЇХ РЕАГЕНТНОМУ ПОМ’ЯКШЕННІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 16-19, Лис 2010.