[1]
Р. Н. Квєтний і Ю. А. Буняк, Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 20-22, Лис 2010.