[1]
В. О. Капустян і О. П. Когут, «ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 113–117, Листоп. 2010.