[1]
В. В. Богачук, В. В. Кухарчук, і Д. П. Проценко, «СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОКОНТРОЛЕРА TWIDO 20 DTK», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 10–16, Листоп. 2010.