[1]
О. О. Юдін і Р. Н. Квєтний, «ОПТИМІЗАЦІЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ NURBS-КРИВИМИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 69–72, Листоп. 2010.