[1]
В. Мокін, І. Варчук, і Є. Крижановський, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЧНО СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 24-31, Груд 2016.