[1]
А. Моргун і М. Сорока, РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-23, Жов 2017.