[1]
І. Хом’юк, ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 99-105, Груд 2019.