[1]
О. С. Ковров і Д. В. Кулікова, «ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УСЕРЕДНЮВАЧІВ В ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 13–21, Черв. 2020.