[1]
Й. Й. Білинський, Б. П. Книш, і Д. В. . Новицький, «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 7–13, Лют. 2021.