[1]
О. М. Безвесільна, Ю. В. . Киричук, і Н. М. . Назаренко, «МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 21–28, Лют. 2021.