[1]
П. Д. Лежнюк і О. О. Мірошник, «Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 71–79, Берез. 2015.