[1]
О. Колесницький, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ СПАЙКОВИХ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 70-78, 1.