[1]
А. Монашненко, ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 110-113, 1.